Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Τσικολάτα

Τσικολάτα

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Σοκολάτα