Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Τσεγκέλ

Τσεγκέλ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Αγκίστρι, τσιγκέλι