Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Τσεϊνέ

Τσεϊνέ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Γνάθος, σαγόνι