Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Τσελίκ

Τσελίκ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Ατσάλι