Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Τσαρσί

Τσαρσί

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Αγορά

Επεξήγηση

Το σ παχύ