Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Τσάρτσαπουκ

Τσάρτσαπουκ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Πολύ γρήγορα, στο άψε σβήσε