Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Τσαπατσούλ

Τσαπατσούλ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Κακοντυμένος, ακατάστατος