Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Τσαλίμ

Τσαλίμ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Σκέρτσο, νάζι