Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Τζιμπούς

Τζιμπούς

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Τζιμπούσι, φαγοπότι