Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Μποκ

Μποκ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Σκατό