Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Τζιβίκ

Τζιβίκ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Νερουλός, η, ο και γλοιώδης, ες