Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Τσ`λκ

Τσ`λκ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Κλούβιος, α, ο