Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Τζερεμέ

Τζερεμέ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Πρόστιμο, ποινή