Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Ζεχιρλία

Ζεχιρλία

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Φαρμακερός, η, ο