Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Ζεχίρ

Ζεχίρ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Φαρμάκι, δηλητήριο