Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Ετμίς

Ετμίς

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Εβδομήντα

Επεξήγηση

Το ς παχύ