Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Αλτμ΄ς

Αλτμ΄ς

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Εξήντα

Επεξήγηση

Το ς παχύ