Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Κ`ρκ

Κ`ρκ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Σαράντα