Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Ντοκούζ

Ντοκούζ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Εννιά