Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Μπες

Μπες

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Πέντε

Επεξήγηση

Το ς παχύ