Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Ουτς

Ουτς

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Τρία

Επεξήγηση

Το τς παχύ