Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Μπι(ου)τούν

Μπι(ου)τούν

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Όλος, η, ο και Ολόκηρος, η, ο