Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Μπουζ

Μπουζ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Πάγος και κρύος, α, ο