Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Μπούρμα

Μπούρμα

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Στριφτός και στρίψιμο