Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Μπουλγκούρ

Μπουλγκούρ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Πληγούρι