Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Μπουνταλά

Μπουνταλά

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Ηλίθιος, βλάκας