Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Μπουτσούκ

Μπουτσούκ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Μισός, η, ο