Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Μποτζέκ

Μποτζέκ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Έντομο, ζωύφιο