Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Μπιρ μπιρί

Μπιρ μπιρί

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Ο ένας στον άλλον

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Μπιρμπίρ ιστινέ

Ο ένας πάνω στον άλλον (λέγεται για συνοστισμό, πολυκοσμία)