Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Μπιτσίμ

Μπιτσίμ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Είδος, μορφή