Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Μπουίκ

Μπουίκ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Μουστάκι