Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Μπετέρ

Μπετέρ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Χειρότερος, η, ο