Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Μπεσίκ

Μπεσίκ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Κούνια

Επεξήγηση

Το σ παχύ