Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Μπερί

Μπερί

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Από, αφότου