Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Βόι, Βάγια, Βόι

Βόι, Βάγια, Βόι

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Αυτός, Αυτή, Αυτό