Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Μπέκι

Μπέκι

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Ίσως, ενδεχομένως