Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Πεκτσία

Πεκτσία

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Φύλακας, φρουρός