Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Σουράτ

Σουράτ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Μούρη, Μούτρο