Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Μπετ

Μπετ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Άσχημος, η, ο