Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Μπα`ί`ρ

Μπα`ί`ρ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Πλαγιά, ανηφοριά