Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Μπαλ`κ

Μπαλ`κ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Ψάρι