Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Γιαζ`κ

Γιαζ`κ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Κρίμα