Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Χαϊβάν

Χαϊβάν

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Ζώο