Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Αγιάζ

Αγιάζ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Ψύχρα, αεράκι