Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Ατές

Ατές

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Φωτιά, θέρμη

Επεξήγηση

Περισσότερο Μεταφορικά