Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Αρσ`ζ

Αρσ`ζ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Θρασύς