Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Αρπατζίκ

Αρπατζίκ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Κριθαράκι (στο μάτι)

Επεξήγηση

Χαλάζιο