Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Αρκαντάς

Αρκαντάς

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Φίλος, η