Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Απάρ τοπάρ

Απάρ τοπάρ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Βεβιασμένα