Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Αλτ`ν

Αλτ`ν

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Χρυσός, η, ο και χρυσάφι